Onze veldsla wordt met een precisie zaaimachine direct in de grond gezaaid of geplant in vooraf opgekweekte pluggen als we sneller een oogstbaar produkt willen hebben.

Alle veldsla telen we in kassen, waar de teelt een stuk beter beheersbaar is dan buiten. Onze teelt wordt gestuurd door hoe de veldsla er in de kist uit moet zien, zodanig dat we proberen elke dag van het jaar voldoende veldsla beschikbaar te hebben. Dit geeft de nodige knelpunten: vooral bij hoge bodemtemperaturen is het lastig veldsla telen, het zaad komt dan slecht uit, er komt een bloemstengel in, en het ergste dat kan gebeuren: allerlei schimmels vallen aan op de verzwakte plant waarna deze dus niet meer te gebruiken is. Op zo’n moment weten we het weer: veldsla is een echte wintergroente!

Voor de bestrijding van schimmels hebben we weinig mogelijkheden, en alleen aan het begin van de teelt. We moeten zorgen dat onze bodem in topconditie blijft, dus voeren regelmatig organische stof toe en in geval van nood zullen we onze grond moeten stomen.

Een ander knelpunt in de veldslateelt is onkruid, de kassen worden angstvallig schoon gehouden. Chemisch kunnen we hiertegen helemaal niets, dus alles is handwerk, gebukt tussen de rijtjes veldsla onkruid wieden.

Aan het eind van de teelt komt nog een arbeidsintensief iets, de oogst. De gehele teelt duurt ‘s-zomers op zijn kortst 6 en in winter op zijn langst 21 weken.

De Gerdeneer Veldsla