Veldsla.nl

Is een onderdeel van degerdeneer.nl, veldsla was het eerste gewas dat wij teelden, gestart in 1998. Daarmee was het ook het hoofdingredient van onze eerste website, www.veldsla.nl, hieronder vindt u de originele teksten.

Meer dan een fris blaadje om te garneren!
Veldsla als hoofd groente in plaats van garnering is ontzettend lekker, heel gezond en in ons omringende landen heel normaal.

Door de reclame worden we overspoeld met uitingen over gezonde bestanddelen van allerhande voedingsmiddelen. Soms zijn deze terecht, soms onterecht of overdreven en meestal weten we als we eerlijk zijn niet echt wat we er van moeten denken.

Maar al te vaak worden de gezonde bestanddelen kunstmatig toegevoegd. Neem alle twijfel weg, want er is iets waar u echt van op aan kunt: veldsla (en tal van andere groenten en fruit) is supergezond en dan ook nog zoals de natuur het bedoelt heeft!

Daar hoeven wij behalve een makkelijk doosje om het in te doen niets meer aan te veranderen, modificeren of toevoegen, het spreekt gewoon voor zich!

Of u veldsla ook daadwerkelijk net zo lekker vindt als wij, daar bent u zo achter: probeer het eens, wij zijn er verzot op!

 

In elk geval willen we u door deze website wat informatie aanreiken om het gebruik van veldsla in de gewone nederlandse keuken iets meer onder de aandacht te brengen. U vindt hier achtergrondinformatie over veldsla, ons bedrijf, recepten etc.

 

‘Nooit geweten dat veldsla zo lekker was!’ Een veel gehoorde uitspraak die al dit werk aan deze website meer dan rechtvaardigt.

 

Veel Lees en kook plezier!

 

Yvonne en Marcel Janssen

PS Bij het overzetten naar de nieuwe websitebeheerder zijn de verdere teksten tijdelijk onvindbaar geworden, we werken er aan!

 

De Gerdeneer Veldsla